محل تبلیغات شما
غواص به فرمانده اش گفت: اگر رمز را اعلام کردي و تو آب نپريدم ، من رو هول بده تو آب! فرمانده گفت اگه مطمئن نيستي ميتوني برگردي. غواص جواب داد: نه ، پاي حرف امام ايستادم . فقط مي ترسم دلم گير خواهر کوچولوم باشه.آخه تو يک حادثه اقوامم رو از دست دادم و الان هم خواهرم راسپردم به همسايه ها تا درعمليات شرکت کنم.

معرفی گروه جهادی نسیم جبهه

گزارش مراسم سالگرد - منزل تخریبچی شهید محمداسماعیل ملاحقیقی -15بهمن 1396

ما گشنمونه ياالله !

تو ,رو ,آب ,، ,هول ,بده ,تو آب ,من رو ,بده تو ,رو هول ,هول بده

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

پُـر اَز وَسـوَسـه ی پَـروآز خدا ضــــــامن آهــــــو دســتم را بــگیـــر